Cookie Policy

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, RESPONSABILUL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

RESPONSABILUL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

o          relații publice,petiționare și formulare de puncte de vedere

o          organizare și derulare evenimente

o          formularea de analize cu date agregate si anonimizate

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (RESPONSABILUL), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, RESPONSABILUL va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a www.impreuna-pentru-sendreni.ro este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor sunt următoarele:

•           nume, prenume

•           email

•          IP

Sursa datelor cu caracter personal

www.e-giroc.ro colectează date personale direct de la dumneavoastră prin intermediul formularului de contact publicat pe pagina susmenționată, intitulat « Contact » : https://www.e-giroc.ro/contact/

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către RESPONSABIL şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

•           instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță

•           în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului

•           în cadrul activității de investigare/control.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activității ce face obiectul Filialei USR Giroc, manifestului “Renew Diaspora” de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor la adresa: contact@e-giroc.ro.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Folosim cookies

Cookies sunt fișiere de text salvate în dispozitivul dumneavoastră pentru a colecta informații standard de Internet și informații cu privire la comportamen vizitatorilor. Când vizitați www.e-giroc.ro, există posibilitatea ca noi să colectăm astfel de informații prin cookies sau tehnologii similare.

Pentru mai multe informații vizitați www.allaboutcookies.org sau pagina de ajutor a browser-ului dumneavoastră.

Ce tipuri de cookies folosim?

Folosim doar cookie-uri funcționale cu scopul de a vă oferi o experiență completă pe website.

Cum se configurează cookie-urile?

Se poate configura browser-ul dumneavoastră pentru a nu accepta cookies. Pentru aceasta, consultați pagina allaboutcookies.org sau pagina de ajutor a browser-ului.

Schimbări în politica de prelucrare a datelor

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal (denumită și politică de confidențialitate) poate suferi schimbări periodice. Această versiune a fost actualizată pe data de 28 Iulie 2020.