• Vrei sa contribui la economia comunei in care locuiesti?
 • Vrei sa ai un cuvant de spus in alegerea persoanelor care vor administra comuna in care locuiesti?
 • Vrei sa te administrezi mai usor, sa ai toate documentele in locatia unde locuiesti?
 • Vrei ca problemele sesizate de tine sa aiba o greutate venind din partea unui localnic al comunei?

Daca raspunsul tau este DA la cel putin una din intrebarile de mai sus, atunci este timpul sa faci pasul spre a deveni Girocean cu acte in regula.

Program Primaria Giroc departamentul Evidenta populatie:

Luni, Marti, Miercuri, Vineri: 8-16

Joi: 8-18:30

Eliberare act indentitate pentru expirare, modificare, preschimbare

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:

 • EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
 • timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate dar nu mai puțin de 15 zile, titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act de identitate.
În termen de 15 zile de la modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau fizionomiei titularul are obligația să solicite eliberarea unui nou act de identitate.
În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Eliberare act indentitate pentru vize de reședințe

 • ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;
 • actul de identitate al găzduitorului.
 • documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;

Dacă dovada adresei de reședință se face cu declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.
În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi datț la notarul public, la misiunea diplomaticț sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Eliberare act indentitate pentru stabilire, restabilire domiciliu

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :

 • SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • – certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • – certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original si copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • – documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • – pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt necesare fila informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor autoritătilor de frontiera, original și copie;
 • actul de identitate și/sau pasaportul, eliberate de autoritățile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;
 • – timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru;
 • chitanța C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire.

Eliberare act indentitate pentru cartea de identitate provizorie

 • ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRAINATATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România;
 • pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străina;
 • certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz;
 • dovada adresei de reședința din România;
 • trei fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm; 
 • chitanță reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;
 • documentul cu care se face dovada achitării, în condițiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
 • ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICA NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • – 3 fotografii marimea 3×4 cm cu banda albă de 7 mm. la bază;
 • – documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședință, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii;
 • – timbru fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru

Achitare taxe

Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate) se achită la casieria Primăriei.

Conform H.G. 797/14.07.2005 si OUG nr. 70/14.06.2009 taxele percepute pentru activitatea de stare civilă și evidență a persoanelor sunt urmatoarele:

 • valoare timbru fiscal: 5 lei;
 • contravaloarea cărții de identitate: 7 lei;

 Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate provizorie) se achită la casieria Primăriei.

 • valoare timbru fiscal: 5 lei;
 • contravaloarea cărții de identitate provizorie: 1 lei;

Formulare: