banner

 

Programul electoral al alianției USR-PLUS Giroc

Mediul economic

 • Crearea unui centru de afaceri în completarea platformei industriale Incontro (axată mai degrabă pe zona de producție) care să deservească preponderent afacerile din domeniul serviciilor; în cadrul acestui centru de afaceri va funcționa și un birou de îndrumare și consiliere pentru persoanele care doresc să își înființeze o companie; Acest proiect poate fi finanțat prin Programul Operațional Regional – ADR Vest Timișoara – FEDER sau prin Parteneriat Public Privat;
 • Sprijin din partea departamentului de fonduri europene (ce urmează a fi creat) din cadrul Primăriei Giroc pentru antreprenorii aflați la început de drum și care au nevoie de consiliere în accesarea de fonduri europene;
 

Ecologie și Protecția Mediului

 • Creșterea și monitorizarea calității aerului prin instalarea de senzori de măsurare a poluării;
 • Curățarea terenurilor de gunoaiele aruncate ilegal și aplicarea de sancțiuni drastice atât persoanelor care aruncă gunoaie cât și proprietarilor care nu își îngrijesc terenurile, concomitent cu realizarea a două platforme de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase și din construcții (exclusiv pentru persoanele fizice), aceste tipuri de deșeuri fiind întâlnite la tot pasul, proiect în colaborare cu Retim/ADID;
 • Stimularea dezvoltatorilor imobiliari pentru construirea de case pasive, eficiente energetic, prin oferirea de reduceri de taxe sau timpi de aprobare a autorizațiilor de construire;
 • Eradicarea ambroziei prin acțiuni concertate ale Primăriei, prin direcțiile de resort dar și elaborarea unei campanii de implicare a cetățenilor în scopul participării la acțiuni de voluntariat pentru combaterea acestei buruieni;
 • Combaterea poluării și dezvoltarea de proiecte verzi pentru Giroc dar mai ales Chișoda; datorită amplasării zonei industriale în apropierea Chișodei, în ultima perioadă, localitatea se confruntă cu o poluare masivă. Sănătatea locuitorilor din Chișoda este afectată, traiul lor este tot mai tulburat din cauza diverselor forme de poluare, de la mirosuri neplăcute și până la zgomotul și praful produse de intensificarea traficului din zonă. Legea mirosurilor inițiată de colega noastră Rodica Militaru, membru USR Timiș, pentru a combate poluarea olfactivă, a fost adoptată iar o parte din problemele cu care se confruntă Chișoda vor fi rezolvate cu ajutorul acestei legi. Acest proiect își propune construirea unei bariere verzi, din arbori, de-a lungul căii ferate din Chișoda și în funcție de disponibilitatea terenurilor, în jurul întregii comune, având ca deziderat și atingerea pragului de 26 mp de spațiu verde / locuitor. Aceasta ar urma să fie formată din specii autohtone, care să îmbine aspectul plăcut cu utilitatea, formând atât o barieră fonică, limitând zgomotul produs de către trenurile grele care traversează localitatea cât și noxele și praful produs atât de trenuri cât și de materialele transportate;
 • Derularea de campanii de informare despre importanța și beneficiile reciclării și ale păstrării unui mediu cât mai curat, despre un stil de viață mai puțin invaziv și distructiv față de acesta.

Învățământ și Educație

 • Asigurarea dezvoltării infrastructurii educaționale în concordanță cu evoluția demografică, concentrând investițiile în spații pentru creșe și grădinițe în zona cartierelor aflate în dezvoltare;
 • Parteneriat cu Liceul David Voniga pentru oferirea de stagii de practică și internship elevilor cu rezultate bune din anii terminali, în cadrul Primăriei Giroc și instituțiilor subordonate;
 • Achiziționarea de echipamente necesare desfășurării în bune condiții a cursurilor, atât în sistemul clasic cât și în varianta online, având în vedere restricțiile impuse de Pandemia SARS Covid19. Aceste dotări pot fi achiziționate și prin Programul POCU și POCA;
 • Reorganizarea Clubului Sportiv Giroc în doua mari direcții: sport de masă și sport de performanță și organizarea sub egida acestui Club a minim unei competiții anuale atât pentru sportul de masă cât și pentru cel de performanță. Acest club ar trebui organizat astfel încât activitatea de sport de masă să acționeze ca o pepinieră pentru ramura de performanță, aceasta din urmă asigurând atât prestigiul clubului cât și atragerea de sponsorizări pentru susținerea activității sportivilor;
 • Înființarea unui club al copiilor. Conform datelor menționate de Liceul David Voniga, în momentul actual sunt înmatriculați 1.367 elevi și preșcolari, iar conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, acestea pot fi înființate în localitățile unde numărul elevilor și preșcolarilor este de peste 1.000.
 

Social și cultural

 • Menținerea la un nivel cât mai redus a numărului persoanelor aflate în cadrul programelor de ajutor social, prin asigurarea perfecționării acestora (programul a doua șansă – terminarea studiilor pentru adulții care nu au finalizat ciclul primar/gimnazial);
 • Crearea în sistem de Parteneriat Public Privat a unui festival de muzică cu frecvență anuală (G-Rock);
 • Analizarea la nivel de zonă metropolitană (Timișoara și comunele limitrofe) a posibilității de asociere a mai multor UAT-uri în vederea realizării unei investiții comune într-un ștrand;
 • Crearea de structuri de voluntari care să poată interveni în situații de urgență: pregătirea lor elementară în materie de asistență medicală de urgență (resuscitare, fixare atelă, manevra Heimlich etc) dar și pentru acțiuni de tip search & rescue (căutare persoane, îndeosebi copii dispăruți, unde contează în esență cantitatea de forțe implicate și timpul de reacție). Dezvoltarea grupului de pompieri voluntari actual și dotarea acestuia cu mijloacele necesare.
 

Sănătate și securitate

 • Asigurarea dezvoltării centrului de permanență din Chișoda în paralel cu desfășurarea de campanii în instituțiile de învățământ subordonate Primăriei în vederea conștientizării aspectelor ce țin de menținerea unui stil de viață sănătos;
 • Dezvoltarea sistemului de camere de supraveghere: după cum știți, în Giroc și Chișoda au loc multe infracțiuni de furt din locuințe, iar imaginile camerelor de supraveghere ar putea ajuta la prinderea făptașilor, asta pe lângă caracterul preventiv pe care îl are un astfel de sistem.
 

Funcționarea Primăriei Giroc

 • Transmiterea online a ședințelor Consiliului Local și păstrarea înregistrării lor în vederea accesării ulterioare;
 • Stabilirea unui interval orar săptămânal de două ore pentru fiecare din activitățile: audiențe la sediul Primăriei, vizite în cartiere pentru întâlniri cu cetățenii și audiențe online;
 • Crearea unor structuri apolitice de reprezentare a cetățenilor din Giroc și Chișoda care să aducă în atenția autorităților locale problemele punctuale ale diferitelor zone din cadrul celor două localități;
 • Digitalizarea și transparentizarea cât mai multor procese din Primărie; un prim pas ar fi crearea unei aplicații online de sesizări din partea cetățenilor care să ajungă direct la departamentele de resort; organizarea de întâlniri și dezbateri deschise cetățenilor pentru proiectele importante din viața comunității: Planul Urbanistic General, Bugetul Anual, Investițiile majore etc. Publicarea pe site-ul Primăriei a Proiectelor de Hotărâri CL și evident a Hotărârilor CL. Proiecte de transparentizare și digitalizare pot fi finanțate din fonduri europene, nerambursabile, prin Programele Operaționale implementate de către Consiliul Județean;
 • Bugetare participativă: alocarea a 5% din bugetul local pentru proiecte propuse de cetățeni sau ONG-uri, proiecte care ar urma să concureze intre ele și să fie votate și alese nu doar de către reprezentanții autorităților locale, dar și de către cetățeni;
 • Prioritizarea investițiilor și a cheltuielilor în funcție de nevoile cetățenilor și strategia de dezvoltare a celor două localități, nu în funcție de interesele grupurilor clientelare;
 • Ghidarea elaborării bugetului anual și a planurilor de investiții, în special a proiectelor europene în baza unui plan multianual, ținând seama de factori cheie precum: evoluția demografică, dezvoltarea imobiliară, infrastructură rutieră și de învățământ etc, asigurând-se astfel coerența proiectelor și eliminarea sau diminuarea la minim a proiectelor răzlețe, neintegrate, subdimensionate din start (cu referință directă la ceea ce se întâmplă acum cu infrastructura școlară și cea de utilități, în special apă). Deși per ansamblu România este de așteptat ca în următorii 25- 40 de ani să înregistreze cel mai mare declin demografic la nivel mondial, zona noastră are mari șanse să nu înregistreze o scădere, ci mai degrabă să își mențină această dezvoltare considerabilă;
 • Eficientizarea activității Poliției Locale, în sensul unei mai rapide reacții la solicitările primite din partea cetățenilor cu accent pe trei domenii principale:

o          Disciplina în construcții;

o          Depozitarea ilegală de deșeuri;

o          Deranjarea liniștii și ordinii publice.

 

Infrastructură și mobilitate urbană

 • PUG. Dacă există un proiect care “arde” și nu mai suportă amânare, ei bine acesta este noul PUG. De ani de zile, Giroc și Chișoda funcționează pe baza unui PUG vechi, expirat, prelungit constant doar pentru a se putea continua haosul imobiliar pe care îl observăm la tot pasul. Calendarul de accelerare a noului PUG va fi primul lucru pe ordinea de zi, după câștigarea alegerilor;
 • Modernizarea și extinderea rețelei de apă și canal, cu accent pe dimensionarea corectă a acesteia, în raport cu realitatea construcțiilor din teren, știute fiind problemele actuale cu presiunea apei, respectiv lipsa capacității rețelei de canalizare de preluare a unor cantități însemnate de precipitații;
 • Implementarea unui plan multianual privind asfaltarea străzilor din zonele nou dezvoltate, străzi unde dezvoltarea imobiliară este încheiată integral sau într-o proporție majoritară;
 • Introducerea în primă faza ca proiect pilot, apoi în funcție de rezultate, cu extindere, a transportului centralizat al elevilor de ciclu gimnazial și liceal, proiect cu impact pozitiv atât asupra mediului, prin reducerea traficului/poluării, cât și asupra siguranței rutiere. Acest proiect poate fi finanțat prin FEADR;
 • Reorganizarea traseelor de transport intra și inter localități, în special pentru asigurarea unui număr suficient de curse la orele de maximă necesitate, dar în același timp având în vedere și conectarea zonelor nou dezvoltate la rețeaua de transport în comun; de asemenea avem în vedere mărirea parcului auto precum și automatizarea eliberării de abonamente și bilete;
 • Modernizarea parcurilor și a spațiilor verzi actuale, precum și dezvoltarea unui nou parc cu tematică științifică. Suntem departe de norma europeana de 26 mp spațiu verde/cap de locuitor, iar un parc tematic, în care, cu titlu de exemplu, copiii pot descoperi principiile fizicii, pot vedea cum funcționează o mini centrală eoliană sau sistemul solar în miniatură, poate fi un bun motiv de a pune telefoanele, tabletele și consolele de jocuri “on hold”;
 • Stimularea achiziției și utilizării de vehicule electrice prin instalarea de stații de încărcat mașinile electrice (finanțare prin POS Mediu), cu acces gratuit, dar și a bicicletelor, prin modernizarea și extinderea rețelei de piste de biciclete;
 • Înființarea unui adăpost pentru animale, în parteneriat Public Privat, care să înglobeze și componenta de tip hotel de animale, componentă tarifabilă, asigurându-se astfel o parte din finanțarea necesară pentru întreținerea animalelor fără stăpân. În paralel, Primăria alături de cabinete medicale specializate va organiza campanii de sterilizare a animalelor (fără valoare chinologică) din gospodării, știut fiind că această obligație legală există, ea fiind ignorată cu bună știință de către autorități;
 • Dezvoltarea unui sistem de iluminat stradal pe bază de energie verde – program finanțat FEADR – AFIR Timișoara;
 • De asemenea, o importanță ridicată trebuie acordată și PMUD (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă), conform căruia ar trebui să ne așteptăm ca în perioada 2025 – 2028 să se pregătească și să se implementeze proiectul privind extinderea rețelei de troleibuze pe un segment de 4,3 km, din Timișoara și până în centrul Girocului, proiect care este însă direct legat de realizarea pasajului CF pe șoseaua Timișoara – Giroc;
 • Modernizarea pieței agroalimentare Giroc, prin crearea de spații acoperite pentru comercializarea produselor în condiții de siguranță și minim confort, astfel încât acțiunea factorilor climatici(soare, vânt, ploaie) să nu afecteze desfășurarea activităților;
 • Creșterea gradului de colaborare cu autoritățile județene, în a căror directă subordonare se află Calea Timișoarei, în vederea creșterii fluenței circulației dar mai ales a creșterii gradului de siguranță pe acest tronson rutier, prin accelerarea realizării sensurilor giratorii, a separării sensurilor de circulație și eventual a realizării unor pasarele/pasaje pietonale;
 • Asocierea cu Timișoara în vederea extinderii sistemului de transport alternativ (biciclete și trotinete electrice) în Giroc și Chișoda.
 

Aserțiuni generale

Acum, Giroc și Chișoda sunt în plin proces de dezvoltare și expansiune, creșterea demografică fiind una record, populația celor două localități aproape dublând-se în ultimii 10 ani. Sigur, neajunsul este că zonele nou dezvoltate sunt de fapt cartiere dormitor ale Timișoarei, dar acest lucru poate fi schimbat printr-o administrație care poate face ca aceste două localități să le ofere cetățenilor nu doar spații de dormit ci și de recreere, distracție, muncă, dezvoltare profesională, artistică etc.

Ca cetățeni avem nevoie ca taxele, impozitele sau tarifele pentru anumite servicii pe care le achităm către autoritățile locale (și instituțiile subordonate) să fie predictibile în timp și e necesar să știm că aceste sume vor fi alocate obiectiv și cu simț de răspundere pe diverse investiții și cheltuieli. După cum ați citit până acum, ați observat că avem în vedere o serie întreagă de măsuri care au ca scop final creșterea eficienței administrației locale, un aspect fiind și cel de a menține fiscalitatea într-un palier predictibil și stabil. Spun asta pentru că majorările de tarife din ultimii ani (transport local și servicii de racordare la rețeaua de canalizare) au avut mai degrabă ca scop acoperirea și echilibrarea unor bugete prost întocmite, neeficiente, nu neapărat asigurarea finanțării unor costuri obiective.

Implementarea teoriei ferestrelor sparte, adică a soluționării tuturor problemelor mici, banale (ad litteram, ferestre sparte – o casa cu ferestrele sparte, neînlocuite, va atrage vagabonzi, mizerie, în esență va fi distrusa în curând). Concret, ridicarea gunoaielor depozitate ilegal, imediat ce au apărut, chiar dacă nu e o cantitate mare, concomitent cu aplicarea de sancțiuni drastice pentru responsabili.

Implicarea cetățenilor în viața comunității, prin acțiuni de voluntariat cu privire la campanii de donare de sânge, curățenia anumitor areale publice mai mari etc.

Din cele aproape optzeci de miliarde de euro, reprezentând fondurile europene alocate recent României, Girocul și Chișoda au șansa să primească sume ce ar putea să îmbunătățească semnificativ calitatea vieții; de la investiții în infrastructura de utilități (aproape 27 miliarde), continuând cu investițiile în agricultură (circa 17 miliarde) plus alte multe miliarde pentru dezvoltare rurală. Avem așadar o șansă că în următorii 7 ani să ridicăm standardul de viață și să facem din Giroc și Chișoda exemple nu doar pentru dezvoltarea imobiliară haotică.

La final aș vrea să spun că da, lista de mai sus e una destul de ambițioasă, dar în egală măsură realizabilă. Dacă ai citit atent, ai observat că anumite proiecte au nevoie de sume foarte mari (ștrand, infrastructură rutieră), de aceea le-am și gândit ca fiind realizabile fie prin asocierea mai multor UAT-uri, accesare de fonduri europene sau alte surse de finanțare precum contractarea unui împrumut sau emiterea unor obligațiuni. Să nu te sperie cuvinte ca împrumuturi sau emisiuni de obligațiuni; lucrez de mai bine de 15 ani în domeniul economic și știu să îmi fac lecțiile. Pentru alte obiective însă, așa cum ai văzut și singur, nu e nevoie de bani, ci doar de voință; la urma urmei, nu iți trebuie nicio investiție și/sau alocări de sume pentru ca Poliția Locală să își facă treaba și să îi sancționeze pe cei care ne sufocă cu gunoaiele aruncate la întâmplare sau pe cei care construiesc într-o mare bătaie de joc la adresa vecinilor, nerespectând prevederile legale privind organizarea de șantier și regulamentele de aprobare a PUZ-urilor.